Language of document :

Acțiune introdusă la 21 aprilie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-51/11)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: P. Giatagantzidis și K. Kyriazi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei EPSO de redeschidere a procedurii de concurs general EPSO/AD/77/06 și de invitare a reclamantului să participe din nou la prima fază a acestui concurs

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei EPSO de redeschidere a procedurii de concurs;

anularea deciziei EPSO din 11 martie 2011;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________