Language of document :

Tožba, vložena 21. aprila 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-51/11)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: P. Giatagantzidis in K. Kyriazi, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO o ponovni izvedbi postopka javnega natečaja EPSO/AD/77/06 in o povabilu tožeči stranki, naj ponovno sodeluje v prvem delu tega natečaja.

Predlogi tožeče stranke

Odločba EPSO, da se ponovno izvede javni natečaj, naj se razglasi za nično;

odločba EPSO z dne 11. marca 2011 naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________