Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. června 2011 - Ashbrook a další v. Komise

(Věc F-99/10)

"Veřejná služba - Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců - Nevydání rozhodnutí ve věci samé"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michael Ashbrook (Lucemburk, Lucembursko) a další (zástupci: B. Cortese, C. Cortese a F. Spitaleri, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: MM. J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované o omezení úpravy měsíční mzdy žalobců od července 2009 na zvýšení o 1,85 % v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009, které bylo převzato v jejich výplatních páskách

Výrok usnesení

O žalobě ve věci F-99/10, Michael Ashbrook a další v. Komise, není třeba rozhodnout.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 13, 15.1.2011, s. 42.