Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 16.6.2011 - Ashbrook ym. v. komissio

(Asia F-99/10)

(Henkilöstö - Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittainen mukauttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michael Ashbrook (Luxemburg, Luxemburg) ynnä muut (edustajat: asianajajat B. Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota vastaajan päätökset, jotka ilmenevät kantajien palkkalaskelmista ja jotka koskevat heidän kuukausipalkkojensa mukauttamisen rajoittamista vuoden 2009 heinäkuusta lukien 1,85 prosentin korotukseen 23.12.2009 annettuun neuvoston asetukseen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perustuvan virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisen mukauttamisen yhteydessä sekä vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta asiassa F-99/10, Michael Ashbrook ym. v. komissio, raukeaa.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 13, 15.1.2011, s. 42.