Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 21011 - Ashbrook m. fl. mot kommissionen

(Mål F-99/10)

(Personalmål - Årlig anpassning av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda - Anledning saknas att döma i målet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michael Ashbrook (Luxembourg, Luxemburg) m. fl. (ombud: advokaterna B. Cortese, C. Cortese och F. Spitaleri)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut, som speglas i sökandenas lönebesked, att begränsa anpassningen av deras lön med verkan från den 1 juli 2009 till en höjning med 1,85 procent vid den årliga anpassningen av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda med stöd av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009 samt yrkande om skadestånd.

Avgörande

Anledning saknas att döma i mål F-99/10, Michael Ashbrook m. fl. mot kommissionen.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 13, 15.1.2011, s. 42.