Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. június 16-i végzése

Antelo Sanchez és társai kontra Parlament

(F-78/10. sz. ügy)

(Közszolgálat - A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása - Okafogyottság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Pilar Antelo Sanchez (Brüsszel, Belgium) és társai (képviselő: M. Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: S. Seyr és K. Zejdová meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján való éves kiigazítása keretében az alperes által hozott, a felperesek havi illetményének kiigazítását 2009 júliusától 1,85%-os emelésre korlátozó, a felperesek illetményelszámolásaiban foglalt határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

Az F-78/10. sz., Antelo Sanchez és társai kontra Parlament keresetről nem szükséges határozni.

Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 301., 2010.11.6., 65. o.