Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. júna 2011 - Antelo Sanchez a i./Parlament

(vec F-78/10)

(Verejná služba - Každoročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov - Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Pilar Antelo Sanchez (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: S. Seyr a K. Zejdová, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovaného, ktoré bolo vydané vo forme výplatných listín žalobcov a podľa ktorého sa úprava ich mesačných platov od júla 2009 obmedzí iba na zvýšenie o 1,85 % v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Výrok

1.    O žalobe vo veci F-78/10, Antelo Sanchez a i./Parlament, už nie je potrebné rozhodnúť.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010, s. 65.