Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 - Antelo Sanchez m.fl. mot parlamentet

(Mål F-78/10)

(Personalmål - Årlig anpassning av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda - Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Antelo Sanchez m.fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: S. Seyr och K. Zejdová)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut som återges i sökandenas lönespecifikationer att begränsa anpassningen av deras månadslöner från juli månad 2009 till en ökning med 1,85 procent i samband med den årliga anpassningen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Avgörande

Det saknas anledning att döma i saken i mål F-92/10, Dricot-Daniele m.fl. mot kommissionen.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 13 av den 15.1.11, s. 40.