Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. március 15-i ítélete - Strack kontra Bizottság

(F-120/07. sz. ügy)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Az évi rendes szabadság napjainak átvitele - A személyzeti szabályzat V. mellékletének 4. cikke - Szolgálati ok - A személyzeti szabályzat 73. cikke - 2003/88/EK irányelv - A fizetett éves rendes szabadsághoz való jog - Betegszabadság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az átvihető legfeljebb 12 napot meghaladó, ki nem vett éves szabadság 2004-ről 2005-re történő átvitele iránti kérelmével kapcsolatban hozott több bizottsági határozat megsemmisítése - A Bizottság kötelezése a 26,5 napos ki nem vett és ki nem fizetett éves szabadság 2%-os kamattal növelt ellenértékének kifizetésére

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság által 2007. március 15-én hozott határozatot, amely elutasította a G. Strack által a 2004-es évben ki nem vett szabadságnapok átvitelére irányuló kérelmet.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a saját költségeinek viselésén kívül G. Strack költségeinek viselésére.

____________

1 - HL C 315., 2007.12.22., 50. o.