Language of document :

Žaloba podaná dne 23. září 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-93/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí předsedy výběrové komise výběrového řízení EPSO/AST/111/10 - sekretáři (AST 1) nepřipustit žalobce k hodnotícím zkouškám.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí přijaté dne 15. června 2011, kterým bylo žalobci odepřeno právo účastnit se hodnotících zkoušek v rámci výběrového řízení EPSO/AST/111/10 - sekretáři v platové třídě AST 1;

v důsledku toho rozhodnout, že žalobce je třeba znovu zařadit do procesu přijímání zahájeného uvedeným výběrovým řízením, případně prostřednictvím konání nových hodnotících zkoušek;

v každém případě vyzvat EPSO ke sdělení informací, které má ohledně výsledků všech uchazečů v testu d);

podpůrně, pokud nebude vyhověno hlavnímu návrhu, quod non, uložit žalované zaplacení částky stanovené předběžně a ex aequo et bono na 50 000 eur;

v každém případě uložit žalované zaplacení částky stanovené předběžně a ex aequo et bono na 50 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy.

____________