Language of document :

Beroep ingesteld op 23 september 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-93/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de voorzitter van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10 - Secretarissen/essen (AST 1) om verzoeker niet toe te laten tot de beoordelingstests

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van 15 juni 2011 houdende weigering om verzoeker recht te geven op deelname aan de beoordelingstests van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/ll1/10 - Secretarissen/essen van de rang AST1 nietig verklaren;

dientengevolge, voor recht verklaren dat verzoeker weer mag deelnemen aan de bij dat vergelijkend onderzoek ingeleide aanwervingsprocedure, zo nodig door nieuwe beoordelingstests te organiseren;

in elk geval, het EPSO vragen om overlegging van de in zijn bezit zijnde informatie over de resultaten die alle kandidaten voor test d) hebben behaald;

subsidiair, voor het geval het primaire verzoek niet wordt ingewilligd, quod non, verzoeker een bedrag betalen dat voorlopig en ex aequo et bono wordt geraamd op 50 000 EUR;

in elk geval, verzoeker ter vergoeding van de immateriële schade een bedrag betalen dat voorlopig en ex aequo et bono op 50 000 EUR wordt geraamd.

____________