Language of document :

Tožba, vložena 23. septembra 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-93/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: S. Rodrigues in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, ki jo je sprejel predsednik natečajne komisije EPSO/AST/111/10 - Tajniki (AST 1), da se tožeče stranke ne povabi na preizkuse v ocenjevalnem centru.

Predlogi tožeče stranke

Odločba, sprejeta 15. junija 2011, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena pravica do sodelovanja pri preizkusih v ocenjevalnem centru v okviru natečaja EPSO/AST/ll1/10 - Tajniki v nazivu AST1, naj se razglasi za nično;

zato naj se ugotovi, da je treba tožečo stranko ponovno vključiti v postopek zaposlovanja, ki je bil uveden z navedenim natečajem, po potrebi z izvedbo novih preizkusov v ocenjevalnem centru;

vsekakor naj se od Evropskega urada za izbor osebja zahteva, naj razkrije vse svoje informacije o rezultatih vseh kandidatov pri testu (d);

podredno, če glavnemu predlogu ne bo ugodeno, naj se kljub temu toženi stranki naloži plačilo zneska, začasno in ex aequo et bono določenega na 50.000 EUR;

vsekakor naj se tožeči stranki plača znesek, začasno in ex aequo et bono določenega na 50.000 EUR, zaradi nepremoženjske škode.

____________