Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 - ZZ κατά Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

(Υπόθεση F-95/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: ZZ (εκπρόσωπος: N. Thieltgen, δικηγόρος)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της σιωπηρής αποφάσεως της ΕΤΕπ περί τροποποιήσεως των όρων ασκήσεως και της φύσεως των καθηκόντων της προσφεύγουσας-ενάγουσας, καθώς και αίτημα αποζημιώσεως.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρώσει τη σιωπηρή απόφαση της ΕΤΕπ περί τροποποιήσεως των όρων ασκήσεως και της φύσεως των καθηκόντων της προσφεύγουσας-ενάγουσας·

να υποχρεώσει την ΕΤΕπ να τοποθετήσει εκ νέου την προσφεύγουσα-ενάγουσα σε θέση εργασίας που να συνάδει προς τον βαθμό της και τα καθήκοντα που ασκούσε προηγουμένως·

να διαπιστώσει την ύπαρξη υπηρεσιακών πταισμάτων καταλογιστέων στην ΕΤΕπ·

να αναγνωρίσει ότι στοιχειοθετείται ευθύνη της ΕΤΕπ έναντι της προσφεύγουσας-ενάγουσας όσον αφορά τον παράνομο χαρακτήρα της αποφάσεως και τα καταλογιστέα στην ΕΤΕπ υπηρεσιακά πταίσματα·

να υποχρεώσει την ΕΤΕπ να καταβάλει αποζημίωση σε αποκατάσταση της υλικής ζημίας και χρηματικό ποσό σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης τις οποίες υπέστη η προσφεύγουσα-ενάγουσα λόγω του παράνομου χαρακτήρα της αποφάσεως και των καταλογιστέων στην ΕΤΕπ υπηρεσιακών πταισμάτων, πλέον τόκων υπερημερίας·

όσον αφορά τον παράνομο χαρακτήρα της αποφάσεως:

για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ζητείται η επιδίκαση ποσού ύψους 20.000 ευρώ·

ως αποζημίωση της υλικής ζημίας λόγω απώλειας αποδοχών ζητείται ποσό ύψους 113.100 ευρώ·

όσον αφορά τα καταλογιστέα στην ΕΤΕπ υπηρεσιακά πταίσματα:

για την εκ μέρους της ΕΤΕπ παράβαση των καθηκόντων της αρωγής και προστασίας ζητείται ποσό ύψους 119.100 ευρώ·

για την παράβαση του άρθρου 42 του ΚΥΚ ζητείται ποσό ύψους 10.000 ευρώ·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα δικαστικά έξοδα.

____________