Language of document :

Kanne 28.9.2011 - ZZ v. Euroopan investointipankki

(Asia F-95/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja N. Thieltgen)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan investointipankin implisiittisen päätöksen muuttaa kantajan työehtoja ja -tehtäviä kumoaminen sekä vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Euroopan investointipankin implisiittinen päätös muuttaa kantajan työehtoja ja -tehtäviä on kumottava

Euroopan investointipankki on velvoitettava siirtämään kantaja tämän palkkaluokkaa ja tehtäviä vastaavan toimeen

on todettava, että on syyllistytty virkavirheisiin, jotka on luettava Euroopan investointipankin syyksi

on katsottava, että Euroopan investointipankki on vastuussa kantajalle päätöksen lainvastaisuudesta ja virkavirheistä, jotka on luettava sen syyksi

Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut aineeton ja aineellinen vahinko, joka perustuu päätöksen lainvastaisuuteen ja virkavirheisiin, jotka on luettava Euroopan investointipankin syyksi, viivästyskorkoineen

kun on kyse päätöksen lainvastaisuudesta:

aineettomasta vahingosta: 20 000 euroa

aineellisesta vahingosta palkan menetyksen muodossa: 113 100 euroa

kun on kyse virkavirheistä, jotka on luettava Euroopan investointipankin syyksi:

Euroopan investointipankin huolenpito- ja suojeluvelvollisuuden laiminlyönnistä: 119 100 euroa

henkilöstösääntöjen 42 artiklan rikkomisesta: 10 000 euroa

Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________