Language of document :

Beroep ingesteld op 28 september 2011 - ZZ / EIB

(Zaak F-95/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: N. Thieltgen, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de EIB om de voorwaarden voor de uitoefening en de aard van verzoeksters werkzaamheden te wijzigen en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

het stilzwijgend besluit van de EIB om de voorwaarden voor de uitoefening en de aard van verzoeksters werkzaamheden te wijzigen, nietig verklaren;

de EIB gelasten om verzoekster opnieuw tewerk te stellen in een post die in overeenstemming is met haar rang en ambt;

vaststellen dat de EIB aan haar toerekenbare dienstfouten heeft gemaakt;

vaststellen dat de EIB jegens verzoekster aansprakelijk is voor de onwettigheid van het besluit en de aan de EIB toerekenbare dienstfouten;

de EIB veroordelen tot vergoeding van verzoeksters fysieke, materiële en immateriële schade veroorzaakt door de onwettigheid van het besluit en de aan de EIB toerekenbare dienstfouten, over welke vergoeding vertragingsrente moet worden betaald;

wat de onwettigheid van het besluit betreft:

voor de immateriële schade: 20 000 EUR;

voor de materiële schade bestaande in het verlies van bezoldiging: 113 100 EUR;

wat de aan de EIB toerekenbare dienstfouten betreft:

voor de schending door de EIB van haar zorg- en beschermplicht: 119 100 EUR;

voor de schending van artikel 42 van het Personeelsreglement: 10 000 EUR;

de EIB verwijzen in de kosten.

____________