Language of document :

Acțiune introdusă la 28 septembrie 2011 - ZZ/BEI

(Cauza F-95/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: N. Thieltgen, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite a BEI de a modifica condițiile de exercitare, precum și natura atribuțiilor reclamantei și cerere de daune interese

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei implicite a BEI de a modifica condițiile de exercitare, precum și natura atribuțiilor reclamantei;

obligarea BEI de a schimba repartizarea reclamantei în conformitate cu gradele sale și cu postul său;

constatarea existenței unor greșeli de serviciu imputabile BEI;

stabilirea răspunderii BEI față de reclamantă în ceea ce privește ilegalitatea deciziei și greșelile de serviciu imputabile BEI;

obligarea BEI la repararea prejudiciului psihic, moral și material cauzat reclamantei prin ilegalitatea deciziei și prin greșelile de serviciu imputabile Băncii, fiind necesar ca indemnizația să fie majorată cu dobânzi de întârziere;

în ceea ce privește ilegalitatea deciziei:

prejudiciul moral: 20 000 de euro;

prejudiciul material reprezentat de pierderea de remunerație: 113 100 de euro;

în ceea ce privește greșelile de serviciu imputabile BEI:

încălcarea de către BEI a obligațiilor de solicitudine și de protecție: 119 100 euro;

încălcarea articolului 42 din Regulamentul personalului: 10 000 euro;

obligarea Băncii Europene de Investiții la plata cheltuielilor de judecată.

____________