Language of document :

Kanne 23.9.2011 - ZZ v. ETSK

(Asia F-92/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

ETSK:n sen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan vaatimus, joka koski häntä kohtaan avustamisen puuttumisen ja huolenpitovelvollisuuden noudattamatta jättämisen vuoksi tehtyjen virheiden toteamista sekä sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, jotka osoittaisivat julkisesti hänen ansionsa ja pätevyytensä, sekä vahingonkorvausta koskeva vaatimus.

Vaatimukset

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (nimittävä viranomainen/ETSK) pääsihteerin 14.6.2011 tekemä päätös, jolla on hylätty kantajan valitus, joka koski häntä kohtaan avustamisen puuttumisen ja huolenpitovelvollisuuden noudattamatta jättämisen vuoksi tehtyjen virheiden toteamista sekä sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, jotka osoittaisivat julkisesti hänen ansionsa ja ammatillisen pätevyytensä, erityisesti hänen soveltuvuutensa hallinnollisen yksikön johtoon ja sen henkilö- ja taloudellisten resurssien hallinnointiin, on kumottava.

ETSK on velvoitettava maksamaan 15 000 euroa nimittävän viranomaisen huolenpitovelvollisuuden loukkaamisesta aiheutuneesta aineettomasta vahingosta.

ETSK on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________