Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 23. septembrī - ZZ/EESK

(lieta F-92/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji - D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EESK lēmumu, ar ko atteikts prasītājas lūgums atzīt pret viņu pieļautos pārkāpumus, jo nav sniegta palīdzība un nav ievērots pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses, kā arī viņas lūgums veikt pasākumus, lai varētu publiski noteikt viņas nopelnus un zināšanas, un prasība atlīdzināt zaudējumus

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāra (EESK iecēlējinstitūcijas) 2011. gada 14. jūnija lēmumu, ar ko noraidīta prasītājas sūdzība ar lūgumu atzīt pret viņu pieļautos pārkāpumus, jo nav sniegta palīdzība un nav ievērots pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses, kā arī ar lūgumu veikt pasākumus, lai varētu publiski noteikt viņas nopelnus un profesionālās zināšanas, it īpaši viņas spēju vadīt administratīvu nodaļu un pārvaldīt tās personālu un finanses;

piespriest EESK samaksāt EUR 15 000 par morālo kaitējumu, kurš radies, iecēlējinstitūcijai pārkāpjot pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses;

piespriest EESK atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________