Language of document :

Tožba, vložena 23. septembra 2011 - ZZ proti EESO

(Zadeva F-92/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa EESO, s katerim sta bili zavrnjeni zahtevi tožeče stranke, naj se priznajo napake, storjene v zvezi z njo, saj ji ni bila ponujena pomoč in je bila kršena dolžnost skrbnega ravnanja, in naj se sprejmejo ukrepi, s katerimi bo oznanjena njena delovna uspešnost in sposobnosti, ter s katerim je bil zavrnjen odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

-    Sklep generalnega sekretarja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. junija 2011 (OPI/EESO) o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, s katero je zahtevala, naj se priznajo napake, storjene v zvezi z njo, saj ji ni bila ponujena pomoč in je bila kršena dolžnost skrbnega ravnanja, in naj se sprejmejo ukrepi, s katerimi bo oznanjena njena delovna uspešnost in sposobnosti, zlasti njena sposobnost vodenja administrativne enote ter upravljanja z njenimi človeškimi in finančnimi viri, naj se razglasi za ničen;

-    EESO naj se na podlagi nepremoženjske škode, ki izhaja iz kršitve dolžnosti skrbnega ravnanja OPI, naloži plačilo zneska 15.000 EUR;

-    EESO naj se naloži plačilo stroškov.

____________