Language of document :

Kanne 16.9.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-88/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja R. Rata)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Valintalautakunnan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä varallaololuetteloon, joka laadittiin oikeuden alan hallintovirkamiesten palvelukseen ottamista varten järjestetyn avoimen kilpailun EPSO/AD/148/09-RO päätteeksi

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa valintalautakunnan 9.11.2010 tekemän päätöksen, jolla se arvioi uudelleen 14.7.2010 tekemää päätöstään jättää kantaja merkitsemättä avoimen kilpailun EPSO/AD/148/09-RO päätteeksi laadittuun varallaololuetteloon, ja jolla tämä päätös päätettiin pitää voimassa

kumoaa Euroopan komission 16.6.2011 antaman päätöksen, jolla hylättiin kantajan 7.2.2011 tekemä hallinnollinen valitus

muuttaa avoimen kilpailun EPSO/AD/148/09-RO päätteeksi laadittua varallaololuetteloa siten, että kantajan nimi merkitään siihen, tai vaihtoehtoisesti määrää, että on julkaistava uusi varallaololuettelo, johon kantajan nimi on merkitty

katsoo, että kantajalle on maksettava hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä korvaus, jonka kohtuulliseksi määräksi on alustavasti arvioitu 7000 euroa

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________