Language of document :

Acțiune introdusă la 16 septembrie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-88/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: R. Rata, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului de a nu îl include pe reclamant pe lista de rezervă a concursului general EPSO/AD/148/09-RO - administrator jurist (AD 5).

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei de reevaluare din 9 noiembrie 2010, adoptată de comisia de evaluare din cadrul concursului, prin care aceasta a menținut decizia din 14 iulie 2010 de a nu îl include pe reclamant pe lista de rezervă a concursului general EPSO/AD/148/09-RO;

anularea deciziei Comisiei Europene din 16 iunie 2011 de respingere a reclamației administrative adresate de reclamant la data de 7 februarie 2011;

modificarea listei de rezervă a concursului general EPSO/AD/148/09-RO - administrator jurist, în sensul includerii numelui reclamantului sau, în subsidiar, dispunerea publicării unei noi liste de rezervă care include numele candidatului;

despăgubirea pentru prejudiciul moral suferit de reclamant, evaluat provizoriu ex aequo et bono la suma de 7 000 de euro;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________