Language of document :

Tožba, vložena 16. septembra 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-88/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: R. Rata, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije o tem, da se tožeče stranke ne uvrsti na rezervni seznam za javni natečaj EPSO/AD/148/09-RO - Administratorji-pravo (AD 5).

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

-    odločbo natečajne komisije z dne 9. novembra 2010 o potrditvi odločbe z dne 14. julija 2010 o tem, da se tožeče stranke ne uvrsti na rezervni seznam za javni natečaj EPSO/AD/148/09-RO, razglasi za nično;

-    odločbo Evropske komisije z dne 16. junija 2011 o zavrnitvi upravne pritožbe tožeče stranke z dne 7. februarja 2011 razglasi za nično;

-    rezervni seznam za javni natečaj EPSO/AD/148/09-RO - Administratorji-pravo spremeni tako, da se vanj vključi ime tožeče stranke, če pa to ni mogoče, pa naj odredi objavo novega rezervnega seznama, ki bo vključeval ime tožeče stranke;

-    določi odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki in je bila predhodno ex aequo et bono ocenjena na 7000 EUR;

-    Komisiji naloži plačilo stroškov.

____________