Language of document :

Sag anlagt den 3. oktober 2011 - ZZ mod Parlamentet

(Sag F-97/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Parlamentets afgørelse med hensyn til den dato, hvorpå den ændring af civilstand, der skal tages i betragtning ved ophævelsen af husstandstillægget som følge af sagsøgerens skilsmissedom, skal tillægges virkning.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 4. juli 2011, hvorved den delvist afslog sagsøgerens klage, annulleres.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 21. januar 2011, der blev meddelt ved anvendelse af det administrative Streamline-system, om at fastsætte den dato, hvorpå ændringen af sagsøgerens civilstand får virkning på datoen for skilsmissedommens afsigelse.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om virkningerne af annullationen af de anfægtede afgørelser og navnlig om den dato, der skal lægges til grund for retsvirkningen af den dom, hvorved ægteskabet med hans ex-kone blev opløst, dvs. datoen for dommens indførelse i det offentlige register, hvilket fandt sted den 26. april 2011.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________