Language of document :

Žaloba podaná 3. októbra 2011 - ZZ/Parlament

(vec F-97/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Parlamentu týkajúceho sa dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny osobného stavu, ktorý treba vziať do úvahy v prípade zrušenia príspevku na domácnosť nasledujúceho po vyhlásení rozsudku o rozvode manželstva žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 4. júla 2011, ktoré čiastočne zamieta sťažnosť žalobcu,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 21. januára 2011, oznámené prostredníctvom administratívnej aplikácie Streamline, o určení nadobudnutia účinnosti zmeny osobného stavu žalobcu dňom vyhlásenia rozsudku o rozvode,

upozorniť menovací orgán na dôsledky zrušenia napadnutých rozhodnutí, a predovšetkým na dátum, ktorý treba považovať za nadobudnutie účinnosti rozsudku o rozvode manželstva medzi žalobcom a jeho bývalou manželkou, t. j. dátum zápisu rozsudku do matriky, ku ktorému došlo 26. apríla 2011,

zaviazať Parlament na náhradu trov konania.

____________