Language of document :

Tožba, vložena 3. oktobra 2011 - ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-97/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: P. Nelissen Grade in G. Leblanc, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta v zvezi z datumom začetka veljave spremembe zakonskega stanu, ki ga je treba upoštevati pri ukinitvi gospodinjskega dodatka po sodbi o razvezi zakonske zveze tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe organa za imenovanje z dne 4. julija 2011, s katero je bila delno zavrnjena pritožba tožeče stranke;

razglasitev ničnosti odločbe organa za imenovanje z dne 21. januarja 2011, ki je bila posredovana preko aplikacije za administrativno upravljanje Streamline, s katero je bil kot datum začetka veljave spremembe zakonskega stanu določen datum sodbe o razvezi;

organu za imenovanje naj se nakaže kakšne učinke ima razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe, zlasti datum, ki ga je treba upoštevati pri upoštevanju učinka sodbe, s katero je bila razvezana zakonska zveza med tožečo stranko in nekdanjim zakonskim partnerjem, bodisi datum vpisa sodbe, ki je bil izveden 26. aprila 2011;

Parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________