Language of document :

Talan väckt den 3 oktober 2011 - ZZ mot parlamentet

(Mål F-97/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut om det datum för ändring av civilstånd som ska beaktas vid indragning av hushållstillägget efter en dom om äktenskapsskillnad avseende sökanden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 4 juli 2011 att delvis avslå sökandens klagomål,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 21 januari 2011, delgivet genom applikationen för administrativ förvaltning Streamline, i vilket det fastställs att ändringen av sökandens civilstånd ska gälla från den dag då dom om äktenskapsskillnad meddelades,

erinra tillsättningsmyndigheten om de följder som ogiltigförklaringen av de angripna besluten medför, och särskilt om att det datum som ska beaktas vid bestämmandet av när domen om äktenskapsskillnad mellan sökanden och hans före detta maka ska börja gälla, är datumet för registrering av domen, vilket var den 26 april 2011,

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________