Language of document :

18. septembril 2011 esitatud hagi - ZZ versus Regioonide Komitee

(kohtuasi F-89/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Regioonide Komitee

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Regioonide Komitee otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel esitatud taotlus mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks, mis väidetavalt tekkis haldus- ja distsiplinaarmenetluse raames.

Hageja nõuded

tühistada Regioonide Komitee 12. novembri 2010. aasta otsus nr 0352/2010, millega jäeti rahuldamata hageja poolt 14. juulil 2010 personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel esitatud taotlus mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks, mis väidetavalt tekkis haldus- ja distsiplinaarmenetluse raames;

vajaduse korral tühistada Regioonide Komitee sõnaselge otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus, mille hageja esitas 10. veebruaril 2011 personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel;

mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja 15 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks, mis tekkis tema vastu algatatud haldus- ja distsiplinaarmenetluse ülemäärase kestuse tõttu;

mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja 15 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks, mis tekkis vigade ja hooletuse tõttu, mille Regioonide Komitee pani toime erinevate haldus- ja distsiplinaarmenetluste käigus;

mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja 41 888,68 eurot varalise kahju hüvitamiseks, mis tekkis tema sunnitud ja enneaegse pensionile jäämise tõttu;

mõista Regioonide Komiteelt välja viivitusintress eespool viidatud summade pealt vastavalt Euroopa Keskpanga määrale, mida on tõstetud kahe punkti võrra;

mõista kohtukulud välja Regioonide Komiteelt.

____________