Language of document :

Kanne 18.9.2011 - ZZ v. alueiden komitea

(Asia F-89/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: alueiden komitea

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Alueiden komitean sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan tekemä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukainen valitus, jolla kantaja vaatii korvausta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta, joka hänelle on väitetysti aiheutunut hallinnollisen ja kurinpidollisen menettelyn yhteydessä

Vaatimukset

On kumottava alueiden komitean 12.11.2010 tekemä päätös nro 0352/2010, jolla hylättiin kantajan 14.7.2010 tekemä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukainen valitus, jolla kantaja vaatii korvausta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta, joka hänelle on väitetysti aiheutunut hallinnollisen ja kurinpidollisen menettelyn yhteydessä

Siltä osin kuin on tarpeellista, on kumottava alueiden komitean 31.5.2011 tekemä nimenomainen päätös, jolla hylättiin kantajan 10.2.2011 tekemä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukainen valitus

Alueiden komitea on velvoitettava maksamaan kantajalle 15 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka hänelle on aiheutunut häntä vastaan aloitetun hallinnollisen ja kurinpidollisen menettelyn kohtuuttomasta kestosta

Alueiden komitea on velvoitettava maksamaan kantajalle 15 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka hänelle on aiheutunut virheistä ja laiminlyönneistä, joihin alueiden komitea on väitetysti syyllistynyt eri hallinnollisten ja kurinpidollisten menettelyiden yhteydessä

Alueiden komitea on velvoitettava maksamaan kantajalle 41 888,68 euroa korvauksena aineellisesta vahingosta, joka hänelle on aiheutunut siitä, että hänet siirrettiin varhaiseläkkeelle toimielimen aloitteesta ja ennenaikaisesti

Alueiden komitea on velvoitettava maksamaan edellä mainituista summista viivästyskorkoa, jonka määrä vastaa Euroopan keskuspankin korkoa korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä

Alueiden komitea on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________