Language of document :

Beroep ingesteld op 18 september 2011 - ZZ / Comité van de Regio's

(Zaak F-89/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Comité van de Regio's

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Comité van de Regio's tot afwijzing van verzoekers krachtens artikel 90, lid 1, van het Statuut ingediende verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij in het kader van een administratieve en tuchtprocedure zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van besluit 0352/2010 van het Comité van de Regio's van 12 november 2010 tot afwijzing van verzoekers op 14 juli 2010 krachtens artikel 90, lid 1, van het Statuut ingediende verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij in het kader van een administratieve en tuchtprocedure heeft geleden;

voor zover nodig, nietigverklaring van het uitdrukkelijke besluit van het Comité van de Regio's van 31 mei 2011 tot afwijzing van de klacht die verzoeker op 10 februari 2011 krachtens artikel 90, lid 2, van het Statuut heeft ingediend;

veroordeling van het Comité van de Regio's tot betaling van een bedrag van 15 000 EUR ter vergoeding van de immateriële schade die verzoeker heeft geleden door de buitengewoon lange duur van de tegen hem ingeleide administratieve en tuchtprocedure;

veroordeling van het Comité van de Regio's tot betaling van een bedrag van 15 000 EUR voor de immateriële schade die verzoeker heeft geleden door de fouten en de nalatigheden van het Comité van de Regio's bij het verloop van de verschillende administratieve en tuchtprocedures;

veroordeling van het Comité van de Regio's tot betaling van een bedrag van 41 888,68 EUR voor de materiële schade die verzoeker heeft geleden door zijn gedwongen vertrek en vervroegde pensionering;

veroordeling van het Comité van de Regio's tot betaling van vertragingsrente over voormelde bedragen tegen het tarief van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 2 punten;

verwijzing van het Comité van de Regio's in de kosten.

____________