Language of document :

Acțiune introdusă la 18 septembrie 2011 - ZZ/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-89/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârât: Comitetul Regiunilor

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comitetului Regiunilor de respingere a cererii reclamantului, întemeiată pe articolului 90 alineatul (1) din statut, prin care solicită acordarea unei indemnizații pentru prejudiciul moral și material pe care pretinde că l-a suferit în cadrul unei proceduri administrative și disciplinare

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comitetului Regiunilor nr. 0352/2010 din 12 noiembrie 2010 privind respingerea cererii reclamantului depuse la 14 iulie 2010 în temeiul articolului 90 alineatul (1) din statut în vederea obținerii unei despăgubiri pentru prejudiciul moral și material suferit în cadrul unei proceduri administrative și disciplinare;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei explicite a Comitetului Regiunilor din 31 mai 2011 privind respingerea reclamației pe care reclamantul a depus-o la 10 februarie 2011 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut;

obligarea Comitetului Regiunilor la plata către reclamant a unei sume de 15 000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit în urma duratei excesive a procedurilor administrative și disciplinare îndreptate împotriva sa;

obligarea Comitetului Regiunilor la plata către reclamant a unei sume de 15 000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit în urma erorilor și a neglijențelor săvârșite de Comitetul Regiunilor în diversele proceduri administrative și disciplinare;

obligarea Comitetului Regiunilor la plata către reclamant a sumei de 41 888,68 euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul material suferit în urma pensionării sale forțate și anticipate;

obligarea Comitetului Regiunilor la plata unor dobânzi moratorii pentru sumele menționate mai sus la rata stabilită de Banca Centrală Europeană, majorată cu două puncte;

obligarea Comitetului Regiunilor la plata cheltuielilor de judecată.

____________