Language of document :

Tožba, vložena 18. septembra 2011 - ZZ proti Odboru regij

(Zadeva F-89/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Odbor regij

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Odbora regij o zavrnitvi zahteve tožeče stranke, vložene na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov, za plačilo odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpela v upravnem in disciplinskem postopku.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Odbora regij št. 0352/2010 z dne 12. novembra 2010 o zavrnitvi zahteve tožeče stranke, vložene 14. julija 2010 na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov, za plačilo odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpela v upravnem in disciplinskem postopku, naj se razglasi za nično;

izrecna odločba Odbora regij z dne 31. maja 2011 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je 10. februarja 2011 vložila tožeča stranka na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov, naj se po potrebi razglasi za nično;

Odboru regij naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 15.000 EUR kot odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela zaradi predolgih upravnih in disciplinskih postopkov, uvedenih zoper njo.

Odboru regij naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 15.000 EUR kot odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela zaradi napak in malomarnosti Odbora regij v različnih upravnih in disciplinskih postopkih;

Odboru regij naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 41.888,68 EUR kot odškodnino za premoženjsko škodo, ki jo je utrpela, ker ji je bilo vsiljeno, da se predčasno upokoji;

Odbor regij naj plača obresti na navedene zneske po obrestni meri Evropske centralne banke, povečani za 2 točki;

Odboru regij naj se naloži plačilo stroškov.

____________