Language of document :

Talan väckt den 18 september 2011 - ZZ mot Regionkommittén

(Mål F-89/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten N. Lhoëst,)

Svarande: Regionkommittén

Saken och beskrivning av tvisten    

Talan om ogiltigförklaring av regionkommitténs beslut att avslå sökandens ansökan enligt artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna om ersättning för den ideella och materiella skada sökanden påstår sig ha lidit till följd av ett administrativt och disciplinärt förfarande

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara regionkommitténs beslut nr 0352/2010 av den 12 november 2010 att avslå sökandens ansökan av den 14 juli 2010 enligt artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna om ersättning för den ideella och materiella skada sökanden påstår sig ha lidit till följd av ett administrativt och disciplinärt förfarande,

i den mån det behövs, ogiltigförklara regionkommitténs uttryckliga beslut av den 31 maj 2011 att avslå sökandens klagomål vilket ingavs den 10 februari 2011 med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta regionkommittén att utge ett belopp om 15.000 euro till sökanden som ersättning för den ideella skada som lidits till följd av de omåttligt långa administrativa och disciplinära förfaranden som inletts gentemot sökanden,

förplikta regionkommittén att utge ett belopp om 15.000 euro till sökanden som ersättning för den ideella skada som lidits till följd av de felaktigheter och slarv som regionkommittén gjort sig skyldig till under de olika administrativa och disciplinära förfarandena,

förplikta regionkommittén att utge ett belopp om 41.888,68 euro till sökanden som ersättning för den materiella skada som lidits till följd av att sökanden tvingats att gå i förtidspension,

förplikta regionkommittén att utge dröjsmålsränta på de ovannämnda beloppen enligt Europeiska centralbankens räntesats med tillägg för två procentenheter,

förplikta regionkommittén att ersätta rättegångskostnaderna.

____________