Language of document :

2011. október 3-án benyújtott kereset - ZZ és társai kontra Bizottság

(F-98/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: ZZ és társai (képviselők: F. Moyse és A. Salerno ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, hogy valamely tagállam által a felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatott bizonyos pénzügyi támogatást ugyanolyan ellátásként kezel, mint a családi ellátásokat és e támogatást levonja e hallgatók tisztviselő szüleinek biztosított iskoláztatási támogatásból, valamint a jogalap nélkül kifizetett összeg visszaköveteléséről szóló határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék az első kilenc felperes esetében semmisítse meg egyrészt a személyzeti szabályzat alapján a gyermekeik után járó iskoláztatási támogatásból ez utóbbiaknak a Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur du Grand-Duché du Luxembourg (CEDIES) által felsőfokú tanulmányi ösztöndíjként fizetett összeg levonásáról rendelkező határozatokat, másrészt semmisítse meg az említett felpereseknek címzett, az állítólag jogalap nélkül kifizetett és a korábban felvett iskoláztatási támogatás összegének megfelelő összeg visszaköveteléséről szóló határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék az utolsó felperes vonatkozásában kizárólag a felfüggesztést elrendelő részében semmisítse meg azon határozatot, amelyben annak közlését kérték, hogy részesül-e gyermeke a CEDIES által nyújtott ösztöndíjban és amely időközben 2011. december 1-je óta felfüggesztette az e gyermek után járó iskoláztatási támogatás folyósítását;

a Közszolgálati Törvényszék a díjazás felhalmozódott hátralékai után rendelje el az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre meghatározott, az adott időszakra vonatkozó kamatlábat két százalékponttal meghaladó, a hátralék esedékességének időpontjától számított késedelmi kamat megfizetését;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________