Language of document :

2011 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-98/11)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir kiti atstovaujami advokatų F. Moyse ir A. Salerno

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo tam tikrą valstybės narės finansinę paramą aukštųjų mokyklų studentams priskirti tos pačios rūšies išmokoms kaip ir išmokas šeimai ir atskaityti šią finansinę paramą iš mokymo išmokų, mokamų šių studentų tėvams, kurie yra pareigūnai, panaikinimas, taip pat sprendimo išieškoti pernelyg didelę išmokėtą išmoką, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Devynių pirmųjų ieškovų atveju, pirma, panaikinti sprendimus atskaityti iš pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus skiriamų mokymo išmokų, skirtų jų vaikams, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės dokumentacijos ir informacijos apie aukštąjį mokslą centro jiems suteiktą stipendijų sumą aukštajam mokslui ir, antra, panaikinti sprendimus iš kiekvieno minėto ieškovo išieškoti pernelyg didelę išmokėtą išmoką, atitinkančią anksčiau gautą tariamai pernelyg didelę mokymo išmokų sumą.

Paskutinio ieškovo atveju, panaikinti sprendimą, kuriuo prašoma pranešti, ar jo vaikas gavo Dokumentacijos ir informacijos apie aukštąjį mokslą centro suteiktą stipendiją, ir tuo pačiu nuo 2011 m. gruodžio 1 d. sustabdomas mokymo išmokų, skirtų šiam vaikui, mokėjimas, kiek tai susiję išimtinai su šiuo sustabdymu.

Išmokėti darbo užmokesčio nepriemokas su palūkanomis už praleistą terminą, apskaičiuotomis nuo datos, kai turėjo būti sumokėtos įsiskolintos nepriemokos, taikant Europos centrinio banko nustatytą per aptariamą laikotarpį taikytą palūkanų normą pagrindinėms refinansavimo operacijoms, ją padidinus dviem procentais.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________