Language of document :

Acțiune introdusă la 3 octombrie 2011 - ZZ și alții/Comisia

(Cauza F-98/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: F. Moyse și A. Salerno, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de a considera anumite ajutoare financiare ale unui stat membru pentru studenți din învățământul superior drept alocații de aceeași natură ca alocațiile familiale și de a deduce aceste ajutoare financiare din alocația școlară acordată funcționarilor părinți ai acestor studenți, precum și anularea deciziei de a efectua restituirea plăților nedatorate

Concluziile reclamanților

În ceea ce privește primii nouă reclamanți, anularea, pe de o parte, a deciziilor de deducere din alocațiile școlare statutare plătite pentru copiii lor a valoarii burselor pentru studii superioare acordate acestora din urmă de Centrul de documentare și de informare privind învățământul superior în Marele Ducat al Luxemburgului (CEDIES), precum și, pe de altă parte, anularea deciziilor de a efectua restituirea plăților nedatorate în cazul fiecărui reclamant și care corespund sumelor despre care se pretinde că ar fi nedatorate din alocațiile școlare primite anterior;

în ceea ce privește primul reclamant, anularea deciziei prin care i se solicită să comunice dacă copilul său beneficiază de o bursă acordată de CEDIES și care suspendă, între timp, alocația școlară care îi revenea acestui copil începând de la 1 decembrie 2011 în ceea ce privește exclusiv această suspendare;

majorarea arieratelor din remunerație în cauză cu dobânzi moratorii corespunzătoare, calculate începând de la data scadenței arieratelor datorate, la rata stabilită de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare aplicabile în perioada respectivă, majorată cu două puncte;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________