Language of document :

Žaloba podaná dne 28. září 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-94/11)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: H. Mannes, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO o znovuotevření všeobecného výběrového řízení EPSO/AD/26/05 a pozvání žalobce k nové ústní zkoušce a zrušení rozhodnutí o vyloučení žalobce z výběrového řízení z důvodu jeho nedostavení se k této zkoušce.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí žalované ze dne 11. února a 12. srpna 2011,

prohlásit pozvánku k ústní zkoušce ze dne 14. ledna 2011 za nezákonnou,

určit, že nové individuální přezkoušení žalobce nemůže dostatečným způsobem napravit zjištěné procesní chyby předcházejícího řízení,

určit, že žalovaná je oprávněna zapsat žalobce na seznam kandidátů vhodných k přijetí i bez opakování zkoušky,

určit, že žalovaná musí přiměřeným způsobem nahradit žalobci škodu vzniklou na základě uplynulé doby a zabránit jakékoli diskriminaci žalobce ve vztahu k úspěšným uchazečům,

uložit žalované náhradu nákladů řízení,

případně vydat rozsudek pro zmeškání.

____________