Language of document :

Προσφυγή της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 - ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-94/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: H. Mannes, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) να επαναπροκηρύξει τον γενικό διαγωνισμό EPSO/AD/26/05 και να καλέσει τον προσφεύγοντα σε νέα προφορική εξέταση και ακύρωση της αποφάσεως περί αποκλεισμού του προσφεύγοντος από τη διαδικασία λόγω της μη προσελεύσεώς του στην εξέταση.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις της καθής της 11ης Φεβρουαρίου και της 12ης Αυγούστου 2011·

να κρίνει παράνομη την πρόσκληση σε προφορική εξέταση της 14ης Ιανουαρίου 2011·

να διαπιστώσει ότι η επανάληψη και μόνο της εξετάσεως του προσφεύγοντος δεν είναι πρόσφορη για να θεραπεύσει τα ιδιαίτερης σημασίας διαδικαστικά σφάλματα που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης διαδικασίας κινηθείσας από τον προσφεύγοντα·

να διαπιστώσει ότι η καθής έχει την εξουσία να συμπεριλάβει τον προσφεύγοντα στον εφεδρικό πίνακα χωρίς επαναληπτική εξέταση·

να διαπιστώσει ότι η καθής οφείλει να επανορθώσει στο εύλογο μέτρο το μειονέκτημα το οποίο δημιουργήθηκε εις βάρος του προσφεύγοντος λόγω του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος και να αποτρέψει οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση του προσφεύγοντος σε σχέση με τους επιτυχόντες στον διαγωνισμό·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα·

επικουρικώς, να εκδώσει απόφαση ερήμην.

____________