Language of document :

28. septembril 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-94/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat H. Mannes)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus taaskäivitada avalik konkurss EPSO/AD/26/05 ja kutsuda hageja suulist eksamit kordama ning otsus arvata hageja sellele eksamile mitteilmumise tõttu välja sellel konkursil osalejate seast

Hageja nõuded

tühistada kostja 11. veebruari ja 12. augusti 2011. aasta otsused;

tunnistada 14. jaanuari 2011. aasta kutse suulisele eksamile õigusvastaseks;

tuvastada, et ainuüksi hageja eksami kordamine ei kõrvalda hageja eelnevas menetlemises tuvastatud põhimõttelisi menetlusvigu;

tuvastada, et kostja on pädev kandma hageja reservnimekirja ka ilma korduseksamita;

tuvastada, et möödunud aja tõttu kostjale tekkinud ebasoodsam olukord tuleb piisavalt kompenseerida ja vältida igasugust diskrimineerimist edukaks tunnistatud kandidaatidega võrreldes;

mõista kohtukulud välja kostjalt;

teha asjas ennetava meetmena tagaseljaotsus.

____________