Language of document :

Kanne 28.9.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-94/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: Rechtsanwalt H. Mannes)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSOn tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla avoin kilpailu EPSO/AD/26/05 on aloitettu uudelleen ja kantaja on kutsuttu uuteen suulliseen kokeeseen, ja sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja on suljettu kyseisen kilpailun ulkopuolelle hänen jätettyään saapumatta kyseiseen kokeeseen

Vaatimukset

Vastaajan 11.2.2011 ja 12.8.2011 tekemät päätökset on kumottava

14.1.2011 esitetty kutsu suulliseen kokeeseen on todettava lainvastaiseksi

on todettava, että yksinomaan kantajan kokeen uusiminen ei riitä korjaamaan kantajan aiemmin vireille panemassa asiassa todettuja perustavanlaatuisia menettelyvirheitä

on todettava, että vastaajalla on oikeus merkitä kantaja varallaololuetteloon myös ilman kokeen uusimista

on todettava, että vastaajan on asianmukaisesti korvattava kantajalle ajan kulumisesta aiheutunut haitta ja että vastaajan on vältettävä syrjimästä kantajaa kilpailun läpäisseihin hakijoihin nähden

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

kaiken varalta on annettava yksipuolinen tuomio.

____________