Language of document :

2011. szeptember 28-án benyújtott kereset - ZZ kontra Bizottság

(F-94/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: H. Mannes ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amelyben újból megnyitotta az EPSO/AD/26/05 nyílt versenyvizsga-eljárást, illetve felhívta a felperest a szóbeli vizsga megismétlésére, másrészt az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amelyben a kizárja a felperest az említett versenyvizsgából az e vizsgán való megjelenésének elmaradása miatt.

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy Közszolgálati Törvényszék:

semmisítse meg az alperes 2011. február 11-i és augusztus 12-i határozatát;

állapítsa meg, hogy jogellenes volt a felperesnek a 2011. január 14-i szóbeli vizsgán való részvételre történő felhívása;

állapítsa meg, hogy a felperes szóbeli vizsgájának megismétlése önmagában nem alkalmas a felperes által korábban a Közszolgálati Törvényszék elé terjesztett ügyben hozott ítéletben megállapított alapvető eljárási hibák orvoslására;

állapítsa meg, hogy az alperes jogosult a felperest a vizsga megismétlése nélkül is tartaléklistára venni;

állapítsa meg, hogy az alperesnek megfelelő módon jóvá kell tennie kell a felperest a határidő túllépése miatt ért hátrányt, illetve gondoskodnia kell arról, hogy a felperes ne részesüljön hátrányos megkülönböztetésben a sikeres pályázókhoz képest;

kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére;

hozzon ítéletet abban az esetben is, ha az alperes nem vesz részt az eljárásban.

____________