Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 28. septembrī - ZZ/Komisija

(lieta F-94/11)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - H. Mannes, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EPAB lēmumu atsākt vispārīgo atlases procedūru EPSO/AD/26/05 un ielūgt prasītāju atkārtoti kārtot mutvārdu pārbaudījumu un atcelt lēmumu viņu izslēgt no dalības šajā atlases procedūrā neierašanās uz šo pārbaudījumu dēļ

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētājas 2011. gada 11. februāra un 12. augusta lēmumus;

atzīt par nelikumīgu 2011. gada 14. janvāra uzaicinājumu uz mutvārdu pārbaudījumu;

atzīt, ka vienīgi prasītāja pārbaudījuma atkārtošana nav piemērota, lai labotu prasītāja līdzšinējā procesa gaitā konstatētos būtiskos procesuālos pārkāpumus;

atzīt, ka atbildētāja ir tiesīga ietvert prasītāju rezerves sarakstā arī bez pārbaudījuma atkārtošanas;

atzīt, ka atbildētājai ir atbilstošā veidā jāatlīdzina prasītājam pagājušā laika dēļ radies kaitējums un jānovērš visa veida diskriminācija salīdzinājumā ar veiksmīgajiem kandidātiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

drošības pēc - taisīt aizmugurisku spriedumu.

____________