Language of document :

Beroep ingesteld op 28 september 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-94/11)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: H. Mannes, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van EPSO om het algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/26/05 te hervatten en verzoeker uit te nodigen om het mondelinge examen nogmaals af te leggen alsmede nietigverklaring van het besluit om hem van het vergelijkend onderzoek uit te sluiten, op grond dat hij niet bij dat examen is verschenen

Conclusies van de verzoekende partij

de besluiten van de verwerende partij van 11 februari en 12 augustus 2011 nietig verklaren;

de uitnodiging voor het mondelinge examen van 14 januari 2011 onwettig verklaren;

vaststellen dat de in verzoekers vorige procedure vastgestelde principiële procedurefouten niet kunnen worden verholpen door alleen verzoeker het examen opnieuw te laten afleggen;

vaststellen dat de verwerende partij bevoegd is, verzoeker ook zonder herhaling van het examen op de reservelijst te plaatsen;

vaststellen dat de verwerende partij de door het tijdsverloop voor verzoeker ontstane schade op passende wijze moet vergoeden en elke discriminatie in vergelijking met succesvolle deelnemers moet vermijden;

de verwerende partij verwijzen in de kosten van de procedure;

subsidiair een verstekvonnis wijzen.

____________