Language of document :

Acțiune introdusă la 28 septembrie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-94/11)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: H. Mannes, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei EPSO de a relansa concursul general EPSO/AD/26/05 și de a invita reclamantul la repetarea probei orale și anularea deciziei de eliminare a reclamantului din concursul menționat pentru neprezentarea sa la această probă

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită:

anularea deciziilor pârâtei din 11 februarie și din 12 august 2011;

declararea nelegalității invitației din 14 ianuarie 2011 în vederea susținerii probei orale;

constatarea faptului că doar prin repetarea probei reclamantului nu se pot remedia viciile fundamentale de procedură constatate în cadrul acțiunii anterioare formulate de reclamant;

constatarea faptului că pârâta este abilitată să includă reclamantul pe lista de rezervă chiar și în cazul în care nu se repetă proba;

constatarea faptului că pârâta trebuie să compenseze în mod adecvat prejudiciul suferit de reclamant prin expirarea termenului și trebuie să evite orice discriminare a reclamantului în raport cu candidații câștigători;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată;

dacă este cazul, soluționarea cauzei în lipsă.

____________