Language of document :

Tožba, vložena 28. septembra 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-94/11)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: H. Mannes, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO, da ponovno odpre javni natečaj EPSO/AD/26/05 in tožečo stranko povabi k novemu ustnemu preizkusu, ter razglasitev ničnosti odločbe, da se jo izključi iz tega javnega natečaja, ker se ni udeležila tega preizkusa.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj

se odločbi tožene stranke z dne 11. februarja in 12. avgusta 2011 razglasita za nični,

se vabilo k ustnemu preizkusu z dne 14. januarja 2011 razglasi za nezakonito,

se ugotovi, da individualen ponovni preizkus tožeče stranke ni primeren, da bi se odpravila bistvena kršitev postopka, ki je bila ugotovljena v zadevi F-5/08,

se ugotovi, da lahko tožena stranka vpiše tožečo stranko na rezervni seznam tudi brez ponovnega preizkusa,

se ugotovi, da mora tožena stranka primerno povrniti škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi poteka časa, in se izogniti kakršni koli diskriminaciji tožeče stranke v primerjavi z uspešnimi kandidati,

se toženi stranki naložijo stroški postopka,

se iz previdnosti izda zamudna sodba.

____________