Language of document :

Žaloba podaná dne 22. července 2011 - ZZ v. Soudní dvůr Evropské unie

(Věc F-71/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: J.-M. Bauer, advokát)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotícího posudku žalobce za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, jakož i uložení povinnosti žalovanému zaplatit peněžitou částku z důvodu náhrady nemajetkové újmy.

Návrhové žádání žalobce

zrušit hodnotící posudek za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007; podpůrně zrušit poznámku ze dne 9. září 2009, která byla učiněna po zrušení předcházejícího hodnotícího posudku za stejné období;

zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 14. února 2011;

uložit žalovanému zaplacení částky 50 000 eur z důvodu náhrady nemajetkové újmy;

uložit Soudnímu dvoru Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________