Language of document :

22. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ versus Europpa Liidu Kohus

(kohtuasi F-71/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat J.-M. Bauler)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada ajavahemikku 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2007 puudutav hageja hindamisaruanne ning mõista kostjalt välja hüvitis mittevaralise kahju eest.

Hageja nõuded

Tühistada ajavahemikku 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2007 puudutav hindamisaruanne; teise võimalusena tühistada 9. detsembri 2009. aasta teade, mis koostati sama ajavahemikku puudutava eelmise hindamisaruande tühistamise tulemusel;

tühistada 14. detsembri 2011. aasta kaebuse rahuldamata jätmise otsus;

mõista kostjalt välja 50 000 euro suurune summa mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Kohtult.

____________