Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 22. jūlijā - ZZ/Eiropas Savienības Tiesa

(lieta F-71/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis - J.-M. Bauler, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt prasītājas novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim, kā arī piespriest atbildētājai izmaksāt summu kā atlīdzību par morālo kaitējumu.

Prasītājas prasījumi:

atcelt novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim; pakārtoti, atcelt 2009. gada 9. septembra atzinumu, kas tika pieņemts pēc iepriekšējā novērtējuma ziņojuma par to pašu laikposmu atcelšanas;

atcelt 2011. gada 14. aprīļa lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

piespriest atbildētājai izmaksāt EUR 50 000 kā atlīdzību par morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Savienības Tiesai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________