Language of document :

Acțiune introdusă la 22 iulie 2011 - ZZ/Curtea de Justiție a Uniunii Europene

(Cauza F-71/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: J.-M. Bauler, avocat)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de notare al reclamantului privind perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2007, precum și obligarea pârâtei la plata unei sume cu titlu de reparație pentru prejudiciul moral

Concluziile reclamantului

Anularea raportului de notare pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2007; în subsidiar, anularea notei din 9 septembrie 2009 stabilite în urma anulării raportului de notare anterior privind aceeași perioadă;

anularea deciziei de respingere a reclamației din 14 aprilie 2011;

obligarea pârâtei la plata unei sume de 50 000 de euro cu titlu de reparație pentru prejudiciul moral;

obligarea Curții de Justiție a Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________