Language of document :

2011 m. spalio 13 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS prieš Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Byla C-439/09)1

(SESV 101 straipsnio 1 ir 3 dalys - Reglamentas (EB) Nr. 2790/1999 - 2-4 straipsniai - Konkurencija - Ribojantys veiksmai - Pasirinktinio platinimo tinklas - Kosmetikos ir kūno priežiūros produktai - Bendras ir absoliutus draudimas prekiauti internetu - Tiekėjo nustatytas draudimas patvirtintiems distributoriams)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Atsakovai: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

dalyvaujant: Ministère public, Europos Komisijai

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Cour d'appel de Paris - Konkurencija - Tiekėjo patvirtintiems distributoriams pasirinktinio paskirstymo tinkle nustatytas bendras ir absoliutus draudimas kosmetikos ir kūno priežiūros produktus parduoti internetu - Pareiga tokiais produktais prekiauti patalpose dalyvaujant farmacijos diplomą turinčiam asmeniui - Pagrindinis konkurencijos apribojimas dėl tikslo, kaip tai suprantama pagal EB 81 straipsnio 1 dalį, kuriam negali būti taikoma bendroji išimtis pagal 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (OL L 336, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 364) - Galimybė taikyti atskirąją išimtį pagal EB 81 straipsnio 3 dalį.

Rezoliucinė dalis

SESV 101 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad pasirinktinio platinimo sistemoje sutarties sąlyga, kuria reikalaujama, kad kosmetikos ir kūno priežiūros produktai būtų parduodami patalpose, privalomai dalyvaujant farmacininko diplomą turinčiam asmeniui, o tai lemia draudimą šiuos produktus parduoti naudojant internetą, yra apribojimas dėl tikslo pagal šią nuostatą, jeigu individualiai ir konkrečiai išnagrinėjus šios sutarties sąlygos turinį ir tikslą bei teisinį ir ekonominį jos taikymo kontekstą paaiškėja, kad, atsižvelgiant į aptariamų produktų savybes, šios sąlygos negalima objektyviai pateisinti.

1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms 4 straipsnio c punktą reikia aiškinti taip, kad šio reglamento 2 straipsnyje numatyta bendroji išimtis netaikoma pasirinktinio platinimo sutarčiai, kurioje numatyta sąlyga, pagal kurią de facto draudžiama naudotis internetu kaip sutartyje numatytų produktų pardavimo būdu. Tačiau tokiai sutarčiai gali būti taikoma SESV 101 straipsnio 3 dalyje numatyta atskiroji išimtis, jei tenkinamos šioje nuostatoje įtvirtintos sąlygos.

____________

1 - OL C 24, 2010 1 30.