Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. oktobra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Paris - Francija) - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS proti Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Zadeva C-439/09)1

(Člen 101(1) in (3) PDEU - Uredba (ES) št. 2790/1999 - Členi od 2 do 4 - Konkurenca - Omejevalno ravnanje - Selektivna distribucijska mreža - Kozmetični izdelki in izdelki za nego telesa - Splošna in absolutna prepoved spletne prodaje - Prepoved, ki jo dobavitelj nalaga pooblaščenim distributerjem)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Paris

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Toženi stranki: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

ob udeležbi: Ministère public, Evropske Komisije

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Cour d'appel de Paris - Konkurenca - Splošna in absolutna prepoved internetne prodaje kozmetičnih izdelkov in izdelkov za osebno higieno, ki jo dobavitelj nalaga distributerjem, pooblaščenim v okviru sistema selektivne distribucije - Obveznost prodajanja takih izdelkov v fizičnem prostoru ob prisotnosti diplomiranega farmacevta - Resna omejitev zaradi cilja v smislu člena 81(1) ES, za katero ni mogoče priznati skupinske izjeme na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2790/1999 z dne 22. decembra 1999 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj (UL L 336, str. 21) - Možnost priznanja posamične izjeme na podlagi člena 81(3) ES

Izrek

Člen 101(1) PDEU je treba razlagati tako, da pogodbena klavzula v okviru sistema selektivne distribucije, v skladu s katero se zahteva, da se prodaja kozmetičnih izdelkov in izdelkov za nego telesa opravlja na fizičnem prodajnem mestu in ob obvezni navzočnosti diplomiranega farmacevta, in katere posledica je prepoved uporabe spleta za to prodajo, pomeni omejitev zaradi cilja v smislu te določbe, če je po posamični in konkretni preučitvi vsebine in cilja te pogodbene klavzule ter iz pravnega in gospodarskega okvira, v katerega spada, razvidno, da glede na lastnosti zadevnih izdelkov ta klavzula ni objektivno upravičena.

Člen 4(c) Uredbe Komisije (ES) št. 2790/1999 z dne 22. decembra 1999 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj je treba razlagati tako, da skupinska izjema iz člena 2 navedene uredbe ne velja za pogodbo o selektivni distribuciji, ki vsebuje klavzulo, ki de facto prepoveduje splet kot način trženja pogodbenih izdelkov. Po drugi strani pa se lahko za tako pogodbo, če so izpolnjeni pogoji iz člena 101(3) PDEU, posamično uporabi pravna izjema iz te določbe.

____________

1 - UL C 24, 30.1.2010.